Benelux Treffen

De Europese VRCC is actiever dan ooit! Mede dankzij de deelname van VRCC Chapters van 11 landen, hebben meer dan 190 leden deelgenomen aan de Benelux Meeting. Wat was het weer een fantastisch gezicht en gevoel om 110 Valkyries/F6C op een enkele parkeerplaats bij elkaar te zien staan. Naast de ‘wall-to-wall chroom’ customized motoren, stonden er enkele zeer speciale- en radicaal omgebouwde cruisers op de parkeerplaats van het van der Valk hotel in Heerlen. Met name wil ik Horst Niels motor uit Duitsland memoreren, die vanaf het frame weer opgebouwd was tot dragbike en die van Adriano (ijzeren ballen) Bavia  uit Italië. Hij had er 900 km opzitten met een heus paardezadel. Het gezicht en geluid van al deze motoren is een ervaring geweest, die we niet snel zullen vergeten in de Benelux. Ondanks het weer, we waren niet echt gezegend met zonneschijn, arriveerden er 50 leden op donderdag, later op de avond gevolgd door Marvin en Sean met Eurowing. De deelnemers werden verwelkomd door Walter met een kleine alcoholische versnapering uit de regio. Ik denk dat het ook wel ‘blind man’s booze’ werd genoemd. Na te hebben geregistreerd bij José en Elise, onze ‘blond & brown animals’, kreeg eenieder het programma en wat sponsorinformatie uitgereikt. Verder een rode ‘CliniClown’neus, maaltijd- en feestavondbonnen en een welkomstgeschenk. De ontvangst duurde tot in de late uurtjes in een gezellige sfeer aan de bar. De volgende dag mochten wij, naast talloze leden van de VRCC Benelux, delegaties ontvangen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Zwitserland.
De tijd werd doorgebracht met hernieuwde kennismakingen en het bezichtigen van alweer nieuwe accessoires en het opdoen van ideeën. Na een koeltasje met inhoud van de KEPU, een van onze financiële hoofdsponsors te hebben ontvangen werd een tocht met ca. 60 motoren gemaakt naar de Ardennen. Intussen kwamen er in Heerlen gedurende de vrijdag steeds weer nieuwe leden aan. De Fuchs testbank was druk doende het vermogen van verschillende motoren te testen. De motor van Larry Coblenz (US) met zijn Viking uitlaten, scoorde de beste resultaten. Hij liet de standaard motoren ver achter zich met een extra 15 PK in een strakke curve. Ook de 6 graden ‘trigger wheel’ motoren behaalden een beter ‘overall’ resultaat. Ronnie en zijn bezemwagen moesten er die dag aan te pas komen om een gestrande motor met lekke band te laten repareren. Wederom werd de gehele dag besteed aan het uitwisselen van ervaringen in een ontspannen sfeer. Ook Eurowing deed weer goede zaken en was in een record tempo door zijn spullen.Vrijdag avond werd er een Country & Western maaltijd geserveerd, gevolgd door een feest in dezelfde stijl. De muziek van de band werd enige tijd onderbroken door het optreden van een aantal ‘linedancers’ en de levendige klanken van Pour Toi in onvervalst dialect. Enige zeer dorstige leden togen daarna nog naar de bar voor een afzakkertje. Op zaterdag was iedereen aanwezig. Er waren slechts enkele afzeggingen, Rond het middaguur reed de ‘elephant’ colonne aan en zorgde voor een onvergetelijk spektakel in de omgeving. In de Molen werd een lunch genuttigd. Dankzij de betrouwbaarheid van de ‘cruiser of the decade’ verliep de tocht zonder broken. Met uitzondering van Wilfried dan, die per abuis diesel in zijn tank had gedaan en daarom te laat arriveerde. Wellicht had dit iets van doen met de opwinding van de vorige avond. Op zaterdag avond werden de prijzen uitgereikt aan de leden met de laagste VRCC nummers van ieder land. Een speciaal certificaat kreeg Horst Niels vanwege zijn meest radicale Valk. De muziek werd verzorgd door de uitstekende groep ‘Maytree’, eveneens uit de regio. Door de niet aflatende- en kosteloze inspanning van onze twee CliniClowns werd een bedrag van ruim 800 euro opgehaald. Enige tijd later werden de loterij prijzen uitgereikt, die door onze vele sponsoren werd mogelijk gemaakt.1) . Later die avond werd een Flat door onze voorzitter op de dansvloer naar binnen gereden en liet een exotisch uitgedoste juffrouw aan Steve B. (deze vierde zijn 50ste verjaardag) zien hoe lenig en schaars gekleed zij in feite wel was.
De sfeer zat er goed in en het werd nog een bijzonder gezellige avond. De volgende morgen was de tijd aangebroken voor een rustig ontbijt en het afscheid nemen van dit geslaagde Treffen. De VRCC Benelux wil bij deze graag iedereen bedanken, die zich voor het Treffen heeft ingezet. In het bijzonder de safety riders, die een vlotte- en veilige rit mogelijk maakten, de fotografe voor het snel klaar hebben van haar bijzondere foto’s, de leden van de bewaking die ’s nachts over onze bezittingen waakten, de ‘dragbabes’ van de registratiebalie en loterij verkoop, Hr. Grollemans voor een voortreffelijk verzorgd buffet en ambiance en Perry, die zich vrijwillig heeft opgeofferd om foto’s en video opnames te maken. Verder wil ik alle leden van de organisatie bedanken voor een voortreffelijke bijeenkomst. Tenslotte wil ik alle deelnemers aan het Treffen bedanken voor hun enthousiaste opkomst en bijdrage. Zonder jullie ‘spirit’ en participatie is de VRCC niet mogelijk. We hopen dat iedereen veilig is thuisgekomen en kijken alweer uit naar het volgende Treffen, hetzij in de Benelux of elders in Europa.

Namens de VRCC Benelux…………Beer # 7609

 
 

Klik op Foto